Implant-Clinic

Chirurgia stomatologiczna

W naszym ośrodku rutynowo wykonujemy wszystkie zabiegi do niej należące możliwe do przeprowadzenia w warunkach gabinetowych, czyli nie obligujące do leczenia szpitalnego.

Chirurgia stomatologiczna

W naszym ośrodku rutynowo wykonujemy wszystkie zabiegi do niej należące możliwe do przeprowadzenia w warunkach gabinetowych, czyli nie obligujące do leczenia szpitalnego.

Jest to możliwe dzięki najwyższym kwalifikacjom kadry naszego ośrodka i zachowaniu procedur medycznych wymaganych przy wykonywaniu tego typu zabiegów.

Do grupy tej należą:

  • zabiegi resekcji, hemisekcji i radektomii, pozwalające usuwać chorobowe zmiany bez utraty zęba,
  • ekstrakcja zębów zatrzymanych, czyli całkiem lub częściowo pozostających w kości,
  • zabieg augmentacji (regeneracji) kości, często niezbędny do wykonania implantacji,
  • zabieg sinus – lift czyli podniesienie dna zatoki szczękowej.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów jest naszym celem nadrzędnym. Do ich zapewnienia przyczynia się rzetelna wiedza naszej kadry, która posiada odpowiednie kwalifikacje a także najwyższej jakości sprzęt służący do wykonywania zabiegów.

Sedacja

Wszystkie zabiegi chirurgiczne a także implantacji, w trosce o komfort i jak najmniejszy stres pacjenta mogą być wykonane w sedacji, potocznie nazywanej narkozą, którą przeprowadza wykwalifikowany lekarz anestezjolog. Pozwala ona wyeliminować tzw. traumę zabiegową i dla pacjenta jest wyjątkowo atrakcyjną alternatywą. Dla niego samego skraca zabieg,a najnieprzyjemniejszą część leczenia pozostawia nie odczuwalną.