Implant-Clinic

Implantologia

Implant w sposób sztuczny zastępuje korzeń zęba. Jest umieszczany w kości szczęki lub żuchwy i tworzy podstawę do zamocowania korony.

Leczenie implantologiczne - stomatolog

Implant w sposób sztuczny zastępuje korzeń zęba. Jest umieszczany w kości szczęki lub żuchwy i tworzy podstawę do zamocowania korony.

Ma postać małej śrubki, najczęściej wykonanej z tytanu. Ząb sztuczny oparty na implancie poprzez analogię zamocowania do zęba naturalnego pozwala zapewnić stabilność oraz pełną funkcjonalność implantu, porównywalną z zębami własnymi.

Każdy z nas wie, jak istotne dla naszego życia jest kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Wielu z nas dotknęła strata jednego lub kilku zębów, czasem musimy pogodzić się z utratą wszystkich zębów.

Proponujemy naszym Pacjentom najnowocześniejszy sposób odnowy uzębienia - implanty stomatologiczne, które potrafią w pełni odnowić czynnościową funkcję uzębienia. Nowe zęby uzyskane poprzez implantację nie tylko dobrze wyglądają, przywracają radość z jedzenia, mówienia i pięknego uśmiechu.

Zalety

Wszczepiony implant wraz z osadzoną na nim koroną zastępuje brakujący ząb pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Jego istotną cechą jest długa żywotność, powinien utrzymywać się tak długo, jak długo istnieją otaczające go struktury tkanek. Obecnie stosowane implanty zapewniają biokompatybilność, czyli struktury tkanek go otaczające nie ulegają uszkodzeniu, a wręcz przeciwnie, implant działa stymulująco i zapobiega procesom zanikowym kości, jej resorpcji.

Istotnym z punktu widzenia pacjenta i jego komfortu jest bezsprzeczna poprawa funkcji żucia poprzez stabilizację protezy na co pozwala wyeliminowanie protezy ruchomej i zastąpienie jej protezą stałą.

W przypadku braku jednego lub kilku zębów unikamy szlifowania zębów oraz stosowania koron, nie naruszamy tkanek zdrowego zęba naturalnego. Wszystkie te elementy pozwalają w efekcie końcowym zaspokoić subiektywne oczekiwania pacjenta dotyczące komfortu i estetyki.

Wskazania

Stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dentystycznego (ADA) mówi, że implantacja nie może być zabiegiem przeprowadzanym rutynowo, jest specjalistyczną metodą leczenia z wyboru i może być stosowana przez doświadczonych specjalistów, z uwzględnieniem wszystkich wskazań i przeciwwskazań.

O ile wskazaniem dla pacjenta, zgodnym z jego indywidualnym oczekiwaniem może być każdy brak jednego zęba lub wielu, o tyle dla lekarza istotne są wszystkie możliwe przeciwwskazania mające wpływ na powodzenie leczenia implantologicznego.

W naszym ośrodku każda decyzja o rozpoczęciu leczenia implantoprotetycznego poprzedzona jest diagnostyką stanu ogólnego pacjenta a także oceną warunków anatomicznych na podstawie zdjęć RTG, tomografii komputerowej czy też indywidualnych modelach trójwymiarowych.

Wskazaniem do leczenia implantoprotetycznego jest również bezzębie powstałe w wyniku opornej na leczenie paradontozy (choroba przyzębia), pod warunkiem oczywiście, że nie jest ona bezpośrednio spowodowana katastrofalną higieną jamy ustnej pacjenta, ponieważ niewłaściwa higiena, niechęć do jej zmiany i właściwego dbania o stan jamy ustnej, a czasem wręcz brak higieny jamy ustnej, stanowią bezzwzględne przeciwwskazanie do wprowadzenia leczenia implantologicznego.

Rozwiązania

W przypadku każdego pacjenta plan leczenia implantologicznego jest ustalany na podstawie precyzyjnego pomiaru stanu kości pacjenta w miejscu, gdzie mają być wszczepione implanty. Ilość implantów, ich rodzaj, długość, średnica zależą bezpośrednio od profilu kości, czyli jej szerokości oraz gęstości. Nie mniej istotne są warunki zgryzowe pacjenta, ponieważ każdy pacjent nagryza inaczej. Ich rozpoznanie jest jednym z warunków udanego leczenia implantologicznego, pozwala wyeliminować ryzyko utraty implantu dzięki właściwemu ich usytuowaniu zapobiegającemu zmianom w stawach skroniowo - żuchwowych.

  • Implantacja natychmiastowa – w zależności od struktury kości pacjenta jest możliwe w czasie jednej wizyty usunięcie zęba lub zębów i przeprowadzenie zabiegu implantacji.
  • Zęby na implantach w jeden dzień – w przypadku właściwych warunków kostnych pacjenta możliwe jest założenie korony na wszczepiony implant po zakończeniu zabiegu implantacji. Jest to rozwiązanie stosowane szczególnie w przypadku braków zębów przednich, od jedynki do czwórki. Pozwala to wyeliminować znaczny dyskomfort estetyczny u pacjenta.
  • Implanty tymczasowe (most tymczasowy) – są wszczepiane pomiędzy implanty ostateczne podczas tego samego zabiegu i na nich mocowane jest tymczasowe uzupełnienie protetyczne funkcjonujące do czasu zrośnięcia się implantu stałego z kością.
  • Implantacja dwuetapowa – u pacjentów, których warunki na to nie pozwalają stosujemy leczenie implantologiczne podzielone na dwa etapy.
    I – faza chirurgiczna, w czasie której wszczepiany jest implant i przeprowadzane zabiegi okołoimplantacyjne np. podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift).
    II – osadzenie uzupełnienia protetycznego po upływie około 6 miesięcy, po tym czasie implanty stają się stabilnym podłożem dla nowych zębów. Obecnie czas wgajania implantów może być skrócony i zależy od rodzaju użytego wszczepu, jak i jakości kości w której wprowadza się wszczep(implant) nawet do 6 tygodni.

Postępowanie

Leczenie implantologiczne jest metodą z wyboru, czyli jedną z metod leczenia. W naszym ośrodku każdy pacjent jest szczegółowo informowany o diagnozie, sposobach leczenia oraz alternatywnych rozwiązaniach. Wyjaśnienie diagnozy jest punktem wyjściowym w rozmowie z naszym pacjentem.

Są mu również przedstawiany inne metody leczenia, co ma znaczenie szczególnie ze względów ekonomicznych. Szczególną uwagę zwracamy pacjentom na aspekt gwarancji implantu. Niektóre firmy produkujące implanty dają na nie gwarancję, należy jednak pamiętać, że jest to gwarancja na produkt, a produktem nie jest już indywidualna reakcja organizmu, przebieg leczenia oraz jego wynik. Pacjent otrzymuje również informację o zasadach leczenia i czasie jego trwania, zalecenia dotyczące postępowania przed i po zabiegu oraz jest mu przedstawiany kosztorys leczenia implantologicznego.